dilluns, 25 de maig del 2015

Hui ensenyem el piano!!!

Hola a tots i a totes!!!

Si, fa moooolt de temps que no puje res al blog... per això hui tenim una súper entrada!!

Fa poc a l'escola vam fer les jornades d'ensenyar els instruments als alumnes, i a mi em va tocar, com no, el piano, i vuic ensenyar-vos la fitxa que vam realitzar a classe, sempre clar, després d'haver fet als xiquets i xiquetes participar tocant el piano, desmontant-lo, mirant-lo per dins... 

Espere que agrade i que servixca per a les postres classes!! Podreu descarregar-lo a l'enllaç més avall.

dimarts, 21 d’octubre del 2014

La cançó de la clau de sol

Hola de nou!!!

Hui vull compartir amb vosaltres una cançó que vaig inventar per a que els xiquets aprengueren com fer la clau de sol de forma divertida, i que els fora fàcil de recordar.
De moment no he creat acompanyament, però tinc previst en un futur composar un acompanyament per a piano i algún instrument de xicoteta percussió. 
Espere que siga útil i del vostre agrado.
Próximament pujaré l'acompanyament. 

A disfrutar!!

dilluns, 2 de juny del 2014

La cançó del caragol viatger

Hui vos vull ensenyar una cançó que he treballat amb els més menuts a classe. És una cançó que podem utilitzar per a que aprenguen les notes musicals tant ascendentment com descendentment. 

La cançó la vaig trobar a un blog de música, però vaig decidir complementar-la amb una fitxa on tingueren la lletra de la música, i ademés alguns elements relacionats amb la cançó que pogueren pintar i decorar. 

A més, podem realitzar algún ball per a que la memorització de la cançó siga més entretesa. Podem imitar un caragol, podem fer redolins... Ho deixe a la vostra imatginació pedagògica!


Dibuix: el caragol viatgerPartitura del caragol viatger

dimarts, 27 de maig del 2014

Diferenciem fort i piano amb els més menuts

Hola de nou!!! 
Després d'un xicotet temps d'inactivitat hui vos porte les activitats que vaig realitzar fa poc de temps en els meus xiquets.

Vaig decidir la setmana passada treballar amb ells els forts i els pianos, i intentar que no assimilen que tocar fort significa també tocar ràpid, o que tocar piano significa tocar lent. Vaig agafar idees d'alguns dels meus blogs preferits de música, comptant amb una ajudeta de la meua cosina, i dontant un toc personal vaig preparar una serie de fitxes, que vaig complementar amb activitats amb els instruments de l'escola. 

Els vaig comparar el fort i el piano amb un gegant i un enanet, amb les xafades que feien, fent que s'assabentaren de que el gegant camina fort, però no ràpid, i que l'enanet camina moooolt fluixet però també pot caminar molt ràpid. Per a complementar aquest concepte vaig fer que pintaren la següent fitxa: Després, vaig donar a cada xiquet un instrument escolar (claus, caixa xina, maraques...) i vaig fer que caminarem per l'aula imitant els passos del gegant, forts i lents, o forts i ràpids, i imitant els passos de l'enanet, fluixets i ràpids, o forts i lents. Els xiquets seguien el ritme dels passos amb els instruments, tocant més o menys fort. 

Més tard vaig intentar que assimilaren els crescendos i els diminuendos, tocant amb el pandero de fort a piano i de piano a fort, per a que vegeren la clara diferència entre un concepte i l'altre. Vaig completar aquests conceptes amb la següent fitxa: Ara quan cantem cançons sempre intentem diferenciar entre fort i piano, i continuem assimilant els conceptes jugant amb els instruments dels que disposem. 


dijous, 20 de març del 2014

Introducción al jazz / Introducció al jazz

Hoy os quiero enseñar un trabajo que realicé en mi último año de carrera. En él os muestro una programación que realicé para una optativa de Introducción al Jazz en las Enseñanzas Profesionales de música.

Espero que os sirva de ayuda!!

_________________________________________________________________________________

Avui vos vull mostrar un treball que vaig realitzar en el meu últim any de carrera. El ell vos mostre una programació que vaig realitzar per a una optativa de Introducció al Jazz en les Ensenyances Profesionals de música.

Espere que vos servixca d'ajuda!!Introducción al Jazz / Introducció al Jazz

dissabte, 1 de març del 2014

Pedagogía musical de Zoltan Kodály

Las principales ideas de Zoltan Kodály son:
  • La música es una necesidad primaria de la vida.
  • Sólo la música de la mejor calidad es buena para la educación de los niños.
  • La educación musical empieza nueve meses antes del nacimiento del niño.
  • La instrucción musical debe ser una parte de la educación general.
  • El oído, el ojo, la mano, y el corazón deben ser educados a la vez.

Características:

Se trabaja mucho con la canción. La coral sirve para convertir el aprendizaje de la música en algo útil y práctico para el niño. 
Kodály cree que el mejor sistema para desarrollar las aptitudes musicales es la voz, que es el instrumento más accesible a todos. Se enseña música a través de las canciones por una razón: las canciones infantiles acostumbran a utilizar las mismas notas, los mismos ritmos, etc. Así, el niño se acostumbra a escuchar esas notas, esos ritmos y, en consecuencia, parte de la práctica para llegar después a la teoría. 
En este método se trabaja principalmente con la música tradicional del país natal del niño (si el folklore cumple las condiciones pedagógicas!) pretendiendo que su aprendizaje sea paralelo al aprendizaje de la lengua materna del niño. Sólo cuando el niño domine esta música podrá introducirse material extranjero. 
En el aprendizaje del instrumento se tocan las mismas piezas que se han aprendido cantando. 
A la vez, se tiene muy en cuenta el aspecto social de la música, dejando que el niño toque con sus compañeros, con el profesor, etc. 
La metodología de Zoltán Kodály supuso para la educación musical en Hungría una manera de salir del tradicional, pesado y poco motivador aprendizaje de la música. El método se basa en una serie de principios que hacen de su didáctica un "juego" con el que aprender el difícil y monótono solfeo. 
Para la comprensión de esta técnica, el lector debe saber que el método utiliza un sistema pentatónico, aporta una nueva forma de leer el pentagrama con el "sistema relativo" y propone un procedimiento de canto mediante signos manuales. Utilizando canciones populares, este método enseña el solfeo de una manera fácil y amena, motivando al estudiante y facilitándole los mecanismos de aprendizaje.
_________________________________________________________________________________
Les principals idees de Zoltan Kodály són :
  • La música és una necessitat primària de la vida.
  • Només la música de la millor qualitat és bona per a l'educació dels xiquets.
  • L'educació musical comença nou mesos abans del naixement del xiquet.
  • La instrucció musical ha de ser una part de l'educació general.
  • L'oïda, l'ull, la mà, i el cor han de ser educats alhora.

Característiques:
Es treballa molt amb la cançó . La coral serveix per convertir l'aprenentatge de la música en quelcom útil i pràctic per al xiquet.
Kodály creu que el millor sistema per desenvolupar les aptituds musicals és la veu, que és l'instrument més accessible a tots. S'ensenya música a través de les cançons per un motiu: les cançons infantils acostumen a utilitzar les mateixes notes , els mateixos ritmes, etc. Així, el xiquet s'acostuma a escoltar aquestes notes, aquests ritmes i, en conseqüència, part de la pràctica per arribar després a la teoria.
En aquest mètode es treballa principalment amb la música tradicional del país natal del nen ( si el folklore compleix les condicions pedagògiques ! ) Pretenent que el seu aprenentatge sigui paral · lel a l'aprenentatge de la llengua materna del nen . Només quan el nen domini aquesta música podrà introduir material estranger .En l'aprenentatge de l'instrument es toquen les mateixes peces que han après cantant.
Alhora , es té molt en compte l'aspecte social de la música, deixant que el nen toqui amb els seus companys, amb el professor, etc .
La metodologia de Zoltán Kodály va suposar per a l'educació musical a Hongria una manera de sortir del tradicional , pesat i poc motivador aprenentatge de la música . El mètode es basa en una sèrie de principis que fan de la seva didàctica un "joc " amb el qual aprendre el difícil i monòton solfeig .
Per a la comprensió d'aquesta tècnica, el lector ha de saber que el mètode utilitza un sistema pentatònic, aporta una nova forma de llegir el pentagrama amb el "sistema relatiu" i proposa un procediment de cant mitjançant signes manuals. Utilitzant cançons populars, aquest mètode ensenya el solfeig d'una manera fàcil i amena, motivant l'estudiant i facilitant els mecanismes d'aprenentatge.

dilluns, 24 de febrer del 2014

Los instrumentos musicales I / Els instruments musicals I

Hoy os quiero contar las últimas clases que he estado haciendo con mis peques de iniciación musical.

Durante estas últimas clases han ido pasando los diferentes profesores de instrumentos a enseñarles a los alumnos los instrumentos musicales que pueden optar a tocar en la banda. 

Han podido verlos, saber un poco más de su historia, y sobre todo, y lo que más les divirtió, fue poder tocarlos! He podido ver como niños y niñas de 4 y 5 añitos conseguían hacer sonar el oboe, el saxofón, el trombón, y el piano (aunque hacerlo sonar no es difícil difícil...).

Después de haberlos visto, mis peques han hecho algunas de las maravillas que vamos a ver a continuación. Hay que ver lo que da de sí la imaginación de un niño.

Os animo a hacer este tipo de clases en vuestras escuelas o aulas, así los peques se podrán ir familiarizando con los instrumentos que más adelante tendrán que elegir. 

Espero vuestros comentarios!!

_________________________________________________________________________________

Hui vos vull explicar les últimes classes que he estat fent amb els meus nens d'iniciació musical. 

Durant aquestes últimes classes han anat passant els diferents professors d'instruments a ensenyar als alumnes els instruments musicals que poden optar a tocar en la banda. 

Han pogut veure, saber una mica més de la seva història, i sobretot, i el que més els va divertir, va ser poder tocar-los! He pogut veure com xiquets i xiquetes de 4 i 5 anyets aconseguien fer sonar l'oboè, el saxòfon, el trombó, i el piano (tot i que fer-lo sonar no és difícil difícil ...). 

Després d'haver-los vist, els meus petits han fet algunes de les meravelles que veurem a continuació. Cal veure el que dóna de si la imaginació d'un nen. 

Us animo a fer aquest tipus de classes en les vostres escoles o aules, així els nens es podran anar familiaritzant amb els instruments que més endavant hauran de triar.

Espere els vostres comentaris!